Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informuoja gyventojus, kad nuo š. m. balandžio 21 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-388 ,,Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
Pakeitimo tikslas – pagerinti asmenų poreikio techninės pagalbos priemonėms tenkinimą ir supaprastinti įmokų už atskiras techninės pagalbos priemones (toliau – TPP) administravimą.
Nustatyta fiksuota įmoka už rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą. Nuo šiol žmogus žinos, kokia suma įmokama įsigyjant funkcinę lovą ir kokia suma jam bus išmokėta lovą grąžinus (praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo išdavimo dienos).
Žmogus, sutikęs įsigyti TPNC teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą lovą, išskyrus gautą paramos būdu, sumoka į TPNC atsiskaitomąją sąskaitą:
100 litų įmoką už rankomis reguliuojamą lovą;
160 litųautomatiškai reguliuojamą lovą.
Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo dienos, TPNC grąžina neįgaliajam ar jo paveldėtojams, ar asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:
70 litųrankomis reguliuojamą lovą;
100 litųautomatiškai reguliuojamą lovą.
Primename, kad grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama.
Pakeitimu praplėsta gavėjų grupė ir sudarytos galimybes įsigyti vidinio ryšio (FM) sistemą (priemonė, sumažinanti triukšmą) asmenims, turintiems klausos negalią, kurie naudojasi ne tik klausos aparatais, bet ir kochleariniais bei įsriegiamais kauliniais implantais. Suvienodinta kompensacija klausos ir regos negalią turintiems žmonėms  (iki 600 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas) už judriojo ryšio (mobiliuosius) telefonus ir sutrumpinti priemonių naudojimo terminą (vietoj 7 metų nustatyti 4 metai). (Gavusiems telefono įsigijimo išlaidų kompensaciją 2008–2011 m., sudaryta galimybė kreiptis dėl kompensacijos gavimo nuo 2013 m. sausio 1 d., o tiems, kurie įsigijo telefonus 2012 m., – nuo 2014 m. sausio 1 d.).
Į regos TPP sąrašą įtraukta nauja moderni priemonė, leisianti  išnaudoti mobilaus ryšio telefono funkcijas, tai – programinė įranga skirta informacijos mobiliojo ryšio telefone skaitymui balsu.