Šiandien, Vinco Kudirkos aikštėje pasirašytas memorandumas dėl transporto priemonių ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms, kuriuo jį pasirašiusios šalys įsipareigoja siekti, kad Lietuvos viešojo transporto priemonės ir jų infrastruktūra būtų pritaikyta žmonėms su negalia. Pagal šį memorandumą ketinama atnaujinti viešojo transporto parką ir jo infrastruktūrą.

„Šio memorandumą pasirašymas liudija aiškų tikslą – institucijos, turi užtikrinti tinkamą infrastruktūrą žmonėms su negalia. Ko gero nei vienas iš mūsų laisvės judėti neįsivaizduojame be tinkamos aplinkos pritaikymo. Asmenys, turintys ypatingų poreikių ar sąlygų, turi turėti galimybę naudotis transporto paslaugomis  ir infrastruktūra lygiai su kitais Lietuvos piliečiais.  Mes, negalią atstovaujančios organizacijos, pasirašydamos šį memorandumą įsipareigojime padėti institucijoms rasti tinkamus sprendimus padėti žmogui su negalia lengviau naudotis viešojo transporto infrastruktūra”, – sakė Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas, taip pat pasirašęs memorandumą.

Pernai buvo pasirašytas memorandumas dėl sveikatos ir švietimo įstaigų pritaikymo negalią turintiems žmonėms. Juo įsipareigota stengtis kasmet kiekvienoje savivaldybėje visiškai pritaikyti neįgaliems žmonėms bent po vieną bendrojo lavinimo mokyklą ir po vieną sveikatos priežiūros paslaugų įstaigą.