Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąParamos suma iš rėmėjų, EurNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 15209 Eur

2. „Mūsų gyvenimas – sveikas ir prasmingas gyvenimas“ projektas, savivaldybės biudžeto lėšos – 900 Eur
72 darbuotojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu; 3 darbuotojai su aukštesniuoju išsilavinimu; 1 darbuotojas su viduriniu išsilavinimu; 1 darbuotojas su pagrindiniu išsilavinimu10000407Projektų įgyvendinimui.