Informuojame, kad 2022 m. vasario 15 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2022 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams. Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektui 2022 metais skirta 89717 Eur. Projekto tikslas- plėtojant Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklą, atstovauti neįgaliesiems, ginti jų teises, telkti neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinti neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinti neįgaliųjų ir visuomenės informuotumą.

Įgyvendinant projektą, per šiuos metus Lietuvos neįgaliųjų draugijos asocijuotiems nariams bus teikiamos teisinės konsultacijos ir metodinė pagalba, suorganizuoti 3 susitikimai su Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei darbdavių atstovais, planuojamos stovyklos renginiai: negalią turinčių asmenų kūrybinės ir vaikų stovyklos bei dainų konkursas “Vilties paukštė”. Viešinant neįgaliesiems aktualius klausimus, toliau bus leidžiamas laikraštis “Bičiulystė”, kuriame rasite naują rubriką “Darbo rinkos pulsas”.