2015 m. kovo 4 d. pirmą kartą susitiko  Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos (toliau – Programa) įgyvendinimo 2016-2018 metų priemonių plano projektui parengti sudarytos darbo grupės nariai. Darbo grupėje dalyvauja ministerijų, neįgaliųjų organizacijų, universitetų, Vyriausiosios rinkimų komisijos, VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos, kitų institucijų bei įstaigų atstovai. Susitikimo metu pristatyta  Programa ir jos įgyvendinimo pagrindinės kryptys. Darbo grupės nariai aptarė Programos priemonių plano 2013-2014 metų įgyvendinimo rezultatus ir sutarė dėl tolimesnės darbo grupės veiklos.

Programa siekiama sukurti darnią aplinką ir sąlygas veiksmingai plėtoti neįgaliųjų socialinės integracijos procesus Lietuvoje ir užtikrinti Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimą. Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2013–2019 metai. Programai įgyvendinti rengiami priemonių planai (2013–2015 metų, 2016–2018 metų ir 2019 metų).

Neįgaliųjų reikalų departamentas koordinuoja Programos įgyvendinimą, vykdo stebėseną bei dalyvauja įgyvendinant Programos priemones.

www.ndt.lt informacija