Praeitis – tai ateities pamatas. Visi įvykiai įvykę praeityje yra labai svarbūs ateičiai. Ji padeda geriau suprasti dabartį, atveria amžinąsias vertybes, įkvepia kūrybai, naujoms veikloms ir siekiams. Simboliška, tačiau šie metai pasėjo ne vieną istorinį įvykį, gražią sukaktį – Lietuva mini valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuvos neįgaliųjų draugija mini 30 metų veiklos jubiliejų ir visai neseniai Lietuvą aplankė Popiežius Pranciškus.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos istorija labai įdomi ir prasminga. Visą šį mėnesi Jūs, gerbiami skaitytojai, turėjote galimybę pažinti praeitį skaitant LND istorijos kūrėjų prisiminimus, kalbant susitikimuose akis į akį su jos liudytojais, nes jų pasakojimai yra patys unikaliausi, kadangi visa tai buvo išgyventa jų pačių, patiesti pamatai atsidavusių žmonių, kurie aukojo savo laiką ir gyvenimus, nes jie tikėjo – geresne ateitimi.

Lietuvos neįgaliųjų draugijoje dirbu jau 10 metų, šioje organizacijoje praleisti metai vieni įsimintiniausių mano gyvenime, jos istorija man, ne tik prasminga, bet ir labai reikšminga, nes turiu garbę būti jos dalimi, savo darbais prisidėti prie organizacijos kūrimo. Jei nebūtume turėję tokios praeities, kokią turime, nebūtume tokie kokie esame šiandien. Tai nereiškia, kad nedarome klaidų, bet svarbu, kad iš jų mokomės, identifikuodami klaidas mes brėžiame geresnio gyvenimo kontūrus.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos nueitas kelias parodė, kad rūpinimasis žmonėmis su negalia ir jų ateitimi neturi būti tik pačių neįgaliųjų reikalas, žmogaus gerovė – turi rūpėti kiekvienam tautiečiui. Tolerancijos ir supratimo kelias labai ilgas, ir tikrai negaliu teigti, kad šiandien mes esame tolerantiški ir supratingi šalia esančiam silpnesniam žmogui.  Tačiau, tikrai padaryta labai daug ir žmonių požiūris į negalią keičiasi.

Žmonės – svarbiau nei jubiliejai, todėl noriu padėkoti visiems žmonėms , kurie prisidėjo prie istorijos kūrimo, yra jos dalis, žmonėms ,be kurių šios organizacijos negaliu įsivaizduoti.

Priešakį mūsų laukia dar daug darbų. Lietuvoje yra daroma daug teigiamų dalykų socialinėje srityje, tačiau dar labai daug negalią turinčių žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, gyvena globos įstaigose, izoliuoti, negauna kokybiškų paslaugų, negali gauti tinkamo švietimo, dirbti, savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Žmogaus organizmas sveikas, kai visi organai funkcionuoja kaip vieninga visuma. Lygiai taip pat turi būti ir kuriant teisės aktus, įstatymus. Tam, kad pavyktų pasiekti teigiamą rezultatą, jie turi sąveikauti vienas su kitu,  papildyti, bet tikrai ne prieštarauti. Savo kasdieninėje veikoje LND stengsis dėti visas pastangas, kad organizacijos nariai jaustųsi reikalingi ir svarbūs.  Savo veikloje ir toliau skirsime dėmesį ne tik mūsų puoselėjamiems kultūriniams projektams, neformaliam švietimui bet ir naujai atrastoms didelio neįgaliųjų dėmesio sulaukusioms asmeninio tobulėjimo projektams. Ir toliau sieksime palaikyti glaudžius santykius ir bendradarbiavimą su institucijomis ir įstaigomis, ypatingai mums reikšmingas glaudus dialogas su savivaldybėmis. Juk savivaldybės geriausiai mato savo žmonių poreikius, ar tai būtų neįgaliajam žmogui pritaikytas įvažiavimas į pastatą, ar šaligatvių nuolydžiai, liftai, ar įtraukimas į švietimo, užimtumo, laisvalaikio, kultūrines programas.

Mes esame visi skirtingi, tačiau tai daro mus ypatingais. Išmokime gerbti ir mylėti save, mylėti aplinkui esanti žmogų, ištieskime ranką ir tik tada galėsime pasiekti labai daug. Tik kartu mes galime daugiau!