Nuo 2019 metų mokamos priemokos iš valstybės biudžeto mažų pensijų gavėjams, kurių visų gaunamų pensijų suma nesiekia 238 eurų per mėnesį. Svarbu pabrėžti, kad pensija kartu su priemoka 238 eurų ribą pasieks tik tiems žmonėms, kurie yra įgiję būtinąjį stažą, kitiems žmonėms priemokos dydis priklauso nuo jų įgyto stažo.

Priemokos išmokamos šioms grupėms, jei visų gaunamų pensijų suma nesiekia 238 eurų:

  • Senatvės socialinio draudimo pensijos gavėjams (išskyrus išankstinės pensijos gavėjus),
  • Netekto darbingumo ar invalidumo socialinio draudimo pensijos gavėjams (netekus 60 proc. ir daugiau darbingumo),
  • Pensijos amžiaus sulaukusiems netekto darbingumo ar invalidumo socialinio draudimo pensijų gavėjams (netekus 45-55 proc. darbingumo).

Skaičiuojama, kad vidutiniškai priemoka siekia apie 20 eurų, tačiau individualiai gaunamas priemokos dydis skiriasi – kuo didesnį pensijų socialinio draudimo stažą žmogus yra įgijęs, tuo didesnė priemoka yra mokama.

Pavyzdžiui, trijų senatvės pensijos gavėjų, gaunančių po 170 eurų pensiją per mėnesį, priemokos bus skirtingos:

  • pensininko, įgijusio 15 metų stažą, priemoka – 32 eurai,
  • pensininko, įgijusio  20 metų stažą, priemoka – 43 eurai,
  • pensininko, įgijusio būtinąjį stažą, priemoka – 68 eurai.

Priemokos iš valstybės biudžeto mažų pensijų gavėjams nuo 2019 metų mokamos pirmą kartą – taip siekiama padėti gyventojams, kurie arba nesukaupė pakankamai ilgo stažo pensijai gauti, arba savo darbingu laikotarpiu gavo itin mažas pajamas.

Priemokos mažų pensijų gavėjams mokamos kartu su „Sodros“ pensijomis. Vasario mėnesį priemoka mokama už sausį, kovo mėnesį – už vasarį ir taip toliau.

Kaip apskaičiuojamas priemokos dydis?

Priemokos dydis apskaičiuojamas pagal Šalpos pensijų įstatyme nurodytas formules, kuriomis atsižvelgiama į asmens įgytą stažą.

Turint būtinąjį stažą: 0,95 x 251 – visų mokamų pensijų suma = PRIEMOKA

Neturint būtinojo stažo: (0,95 x 251 – visų mokamų pensijų suma) x (įgytas stažas ÷ būtinasis stažas) = PRIEMOKA

„Sodros“ duomenimis, šios priemokos išmokamos apie 95 tūkst. žmonių.

Šiuo metu minimalus pensijų socialinio draudimo stažas senatvės pensijai gauti siekia 15 metų, būtinasis stažas pilnai senatvės pensijai – 31 metai.

Padidėjo šalpos pensijos

Šiai metais nuo 130 iki 132 eurų padidėjo ir šalpos pensijų bazė, nuo kurios priklauso šalpos išmokų dydžiai: šalpos neįgalumo pensijos, šalpos senatvės pensijos, šalpos našlaičių pensijos, šalpos kompensacijos ir socialinės pensijos.

Šalpos pensijos yra skiriamos asmenims, neturintiems teisės gauti jokių kitų pensijų, rentų ar kompensacijų arba gaunantiems išmoką, kuri yra mažesnė už šalpos pensiją. Tai minimali parama asmenims, kurie dėl tam tikrų priežasčių nedirbo, nemokėjo įmokų, nesukaupė minimalaus stažo.

Šalpos senatvės pensijos šiais metais paaugo nuo 117 iki 132 eurų – tai lėmė pensijų bazė padidėjimas ir nustatytas didesnis koeficientas.

Šalpos neįgalumo ir šalpos našlaičių pensijos paaugo kiek mažiau. Šalpos našlaičių pensija siekia 66 eurus per mėnesį, šalpos neįgalumo pensija įvairuoja nuo 99 iki 297 eurų per mėnesį, priklausomai nuo neįgalumo lygio, netekto darbingumo procento ir nustatyto koeficiento.

Parengta pagal www.socmin.lt informaciją