Prienų rajono neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 18000 Eur;

2. Socialinės paramos ir sveikatos kokybės gerinimo programa bendruomenės veiklai vykdyti,valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 7500 Eur;

3. „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajono savivaldybėje” projektas ESFA -75178 Eur.
12 5 darbuotojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu; 1 darbuotojas su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu; 2 darbutojai su aukštesniuoju išsilavinimu; 4 darbuotojai su viduriniu išsilavinimu; 5 darbuotojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu646Draugijos patalpų išlaikymui, ryšio išlaidoms,narių ekskursijoms organizuoti.