2017 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos neįgaliųjų draugija pradėjo įgyvendinti projektą „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“, finansuojamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. Projekto tikslai:

  1. Skatinti Lietuvos neįgaliųjų draugijos ir savivaldybių bendradarbiavimo mechanizmus, sprendžiant socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir kitus neįgaliesiems aktualius klausimus;
  2. Didinti Lietuvos neįgaliųjų draugijos atstovų ir asocijuotų narių kompetencijas;
  3. Užtikrinti organizacijos veiklos skaidrumą ir atskaitomybę.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo – gruodžio 29
Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti konsultacijas – diskusijas 10 Lietuvos apskričių savivaldybėse dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų teikimo ir įgyvendinimo;
  2. Organizuoti konferenciją neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo mechanizmų skatinimui;
  3. Organizuoti Lietuvos neįgaliųjų draugijos atstovų ir jos asocijuotų narių vadovų mokymus informacijos sklaidos ir komunikacijos, advokacijos, organizacijos finansinio savarankiškumo didinimo srityse;
  4. Organizuoti specialius mokymus Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariams apie asmeninio asistento paslaugų neįgaliesiems teikimą;
  5. Atlikti nepriklausomą Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos ir finansinį auditą;
  6. Išleisti Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklą visuomenei pristatantį leidinį, įtraukiant informaciją apie projekto eigą ir rezultatus.