2022 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-417 Lietuvos neįgaliųjų draugijos projektui „XIV-osios Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės” skirtas 21226,99 Eur finansavimas.

Projekto „XIV-osios Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės” tikslas – skatinti neįgaliųjų sporto plėtrą Lietuvoje, reguliarų neįgaliųjų dalyvavimą fizinio aktyvumo veiklose, diegti neįgaliesiems pozityvias nuostatas fizinio aktyvumo atžvilgiu, o taip pat formuoti pozityvų visuomenės požiūrį į neįgaliųjų sportą, plėsti visuomenės žinias šioje srityje ir skatinti visapusišką neįgaliųjų integraciją. Projekte bus įgyvendinamos šios veiklos: (1) Regioninės neįgaliųjų sporto žaidynės; (2) Finalinės Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės. Projekto tikslinė grupė – įvairios negalios (regos, klausos, intelekto, psichikos, fizinės, judėjimo bei kompleksinės) asmenys iš visos Lietuvos. Projektas įtrauks ne mažiau nei 2000 neįgaliųjų. Projekto metu bus suorganizuotos 7 regioninės neįgaliųjų sporto žaidynės, kurių kiekvienose dalyvaus vidutiniškai apie 250-300 neįgaliųjų, o geriausiai pasirodę neįgalūs sportininkai (numatoma apie 500) dalyvaus žaidynių finale. Projektas orienuotas išimtinai į negalią turinčius žmones (100 proc. dalyvių yra neįgalieji), kadangi projektu siekiama užtikrinti neįgaliųjų fizinį aktyvumą, skatinti juos aktyviai dalyvauti sporto veiklose.

Su žaidynių Nuostatais galite susipažinti čia: XIV-ųjų Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynių nuostatai.

Projektas „XIV-osios Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

DĖMESIO: ATRANKINĖS ŽAIDYNĖS KAZLŲ RŪDOJE VYKS 2022 M. RUGPJŪČIO 26 D.

Akimirkos iš pirmųjų regioninių neįgaliųjų sporto žaidynių, vykusių 2022-06-16 Tauragėje:

Akimirkos iš regioninių neįgaliųjų sporto žaidynių, vykusių 2022-07-02 Pakruojyje:

Akimirkos iš regioninių neįgaliųjų sporto žaidynių, vykusių 2022-07-19 Utenoje:

Akimirkos iš regioninių neįgaliųjų sporto žaidynių, vykusių 2022-08-06 Klaipėdoje:

Akimirkos iš regioninių neįgaliųjų sporto žaidynių, vykusių 2022-08-26 Kazlų Rūdoje:

Akimirkos iš regioninių neįgaliųjų sporto žaidynių, vykusių 2022-09-07 Elektrėnuose:

Akimirkos iš regioninių neįgaliųjų sporto žaidynių, vykusių 2022-09-23 Kaune:

Akimirkos iš finalinių Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynių, vykusių 2022-10-14 Garliavoje: