Rugpjūčio 22 d. – Rugpjūčio 26 d. numatoma organizuoti pynimo iš žolynų kūrybinę stovyklą „Baltų simboliai”, kurioje dalyvaus 10 neįgalių asmenų. Stovyklą ves Gintvilė Giedraitienė – tautodailininkė, 25 metus dirbanti pynimo iš žolynų srityje, vedanti mokymus visoje Lietuvoje tiek suaugusiems, tiek vaikams ir jaunimui. Tautodailininkė yra dalyvavusi daugelyje bendrų projektų su įvairiomis organizacijomis, rengusi parodas. G. Giedraitienės vedamuose seminaruose dalyviai išmoksta jos sukurtos pynimo iš žolynų technikos, kurios pagalba sukuriami originalūs, susiję su baltiška simbolika ir ornamentika kūriniai. Numatoma stovyklos programa: (1 diena) Susipažinimas, programos pristatymas, kūrybinių video peržiūra; (2 diena) Pynimo iš žolynų technikos pagrindai, baltiškų simbolių liaudies mene trumpa apžvalga, būsimų asmeninių kompozicijų eskizavimas, aptarimas, pynimo pradžia; (3 diena) Asmeninės kompozicijos pynimas, asmeninės kompozicijos baigimas, bendro būsimo kūrinio projekto aptarimas; (4 diena) Bendros kompozicijos pynimas; (5 diena) Bendros kompozicijos baigimas, eksponavimas, visų darbų paroda, aptarimas, pasidalinimas įspūdžiais ir patirtimi.

Stovykla bus organizuojama Šventosios mokymo ir reabilitacijos centre, adresu: Mėguvos g. 13., Šventoji, Palangos sav.

Stovykla rengiama vykdant  2022 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Stovyklą organizuoja ir įgyvendina Lietuvos neįgaliųjų draugija. Atsakingas asmuo: renginių organizatorė Saulė Vėjelienė mob. tel. 861800338, el. p. [email protected].

Asmenys norintys dalyvauti kūrybiškumo stovykloje privalo susipažinti su nuostatais  NUOSTATAI  ir užpildyti dalyvio registracijos anketą.  ANKETA