Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąPagrindiniai rėmėjaiParamos suma iš rėmėjų, EurNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 11752 Eur;71 darbuotojas su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu; 1 darbuotojas su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu, 5 darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimuUAB Kauno šilas; UAB Reval baldai; UAB Plungės lagūna; UAB Rietuva; UAB Patyrio samana; privačios lėšos1400650Narių ekskursijoms organizuoti, šventėms, transporto išlaidoms, kanceliarinės ir ūkinės prekės.