2016 m. gegužės 18-19 dienomis, adresu Mėguvos g. 13, Šventoji (Palangos sav.) vyks Lietuvos neįgaliųjų draugijos rinkiminė – ataskaitinė konferencija.

 Rinkiminės – ataskaitinės konferencijos darbotvarkė:
Gegužės 18 d.

14.00-15.00 Delegatų registracija;
15.00-15.30 Ataskaitinės konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis;
15.30-15.40 Pirmininkaujančių, sekretoriato ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
15.40-16-20 LND pirmininko pranešimas – ataskaita;
16.20-16.45 LND vyr. finansininkės ataskaita;
16.45-17.30 Pasisakymai, klausimai, diskusijos;
Gegužės 19d.
09.00-11.00 LND Valdybos posėdis
12.00-13.00 Pietūs
13.00-13.30 Delegatų registracija;
13.30-13.45 Rinkiminės konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis;
13.45-14.30 Kandidatų iškėlimas, jų prisistatymas;
14.30-15.30 LND pirmininko rinkimai
15.30-16.00 LND valdybos rinkimai;
16.00-16.30 LND tolimesnės veiklos aptarimas

Norintys kelti savo kandidatūras į Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkus, tai padaryti galės konferencijos metu atvykę į rinkiminę – ataskaitinę konferenciją. Norime priminti, kad vadovaujantis Lietuvos neįgaliųjų draugijos įstatų 4.4.1 p. Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininku gali būti tik fizinę negalią turintis asmuo.