Šeduvos neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąParamos suma iš rėmėjų, EurNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 15332,50 Eur62 darbuotojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu; 4 darbuotojai viduriniu i6silavinimu29276Narių ekskursijoms organizuoti, šventėms, draugijos turto įsigijimui ir remontui.