2018 m. Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Tikslas

Mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir didinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką Šiaulių mieste ir rajone teikiant nuolatinio, periodinio pobūdžio asmeninio asistento paslaugas.

Uždaviniai

Organizuoti nuolatinio, periodinio pobūdžio asmeninio asistento (palydėjimo) paslaugas fizinę negalią turintiems asmenis pagal jų poreikius, siekiant projekto tęstinumo.

Gerinti fizinę negalią turinčių žmonių gyvenimo kokybę, didinant jų darbinį ir profesinį savarankiškumą per vykdomas projekto veiklas.

Diegti veiksmingus metodus ir priemones bei panaudojant informacinių technologijų galimybes skatinti neįgaliųjų mokymąsi ir integraciją į darbo rinką.