Širvintų rajono neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąPagrindiniai rėmėjaiParamos suma iš rėmėjų, EurNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. nebiudžetinių įstaigų programų finansavimo projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos- 9000 Eur

2. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos- 28778 Eur.
1010 darbuotoju su aukštesniuoju išsilavinimu.UAB „Alnitransa”; UAB „Baltoji savingė”3501244,6Ekskursijoms, jubiliejimiams, išvykoms, renginiamss, draugijos pastato draudimui.