Neįgaliesiems nuo 18 metų amžiaus, turintiems ryškiai sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos. Kompensacijos dydis yra iki 32 BSI (1216 eurų), tačiau ne didesnis už faktines išlaidas. Ši kompensacija skiriama kartą per 6 metus asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže automobilius.

Specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį nustato ir atitinkamas pažymas išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai (toliau – NDNT).

SVARBU: Vienam asmeniui gali būti nustatomas tik vienas specialusis poreikis, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tokiu atveju jam gali būti nustatytas ir specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis. Tai reikškia, kad jei jums nustatytas slaugos poreikis, kompensacijos už lengvojo automobilio įsigijimą jūs negausite.

Norint gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją reikia atlikti sekančius žingsnius:

 1. Poliklinikoje ar privačioje gydymo įstaigoje gauti asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a), kurioje nurodoma ar asmenys patys gali vairuoti lengvuosius techniškai pritaikytus su rankiniu valdymu arba su automatine pavarų dėže;
 2. Šeimos gydytojas parengia dokumentus (siuntimą) į NDNT.
 3. NDNT nustatyti specialųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį ir gauti tai patvirtinančią pažymą;
 4. Turėti savo vardu registruotą automobilį (jis gali būti įsigytas iki NDNT pažymos gavimo). Vienam automobiliui skiriama tik viena kompensacija.  Jeigu sveikatos priežiūros išduotoje vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje nurodyta, kad galite vairuoti su automatine pavarų dėže, tai rankinį valdymą įsirengti nebūtina. Jei minėtoje pažymoje nurodyta, kad reikalingas rankinis valdymas, tai būtina jį įrengti, kitaip negausite kompensacijos.
 5. Atlikus anksčiau minėtas procedūras, reikia dar įvertinti automobilio rinkos vertę, kurią atlieka nepriklausomi turto vertintojai. Gavus nepriklausomų turto vertintojų ataskaitą, galite kreiptis į kompensacijas už automobilio įsigijimą išmokančias įstaigas.
 6. Jei Jums netekto darbingumo pensiją moka „Sodra“, tuomet reikiamus dokumentus reikia pristatyti į Jums išmokas mokantį „Sodros“ teritorinį skyrių. Kiti asmenys dokumentus pristato į miestų (rajonų) savivaldybių socialinės paramos skyrius. Pateikti reikia šiuos dokumentus:
 • prašymą skirti lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją.
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a);
 • Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą;
 • dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas: sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba pirkimo–pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
 • transporto priemonės registracijos liudijimą;
 • nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją);
 • tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo išlaidas.

Informacinis šaltinis:
LR transporto lengvatų įstatymas