Trisdešimtus metus skaičiuojantis Lietuvos neįgaliųjų draugijos laikraštis „Bičiulystė” tapo neatsiejama žmonių su negalia bendruomenės dalimi, įdomiu ir laukiamu leidiniu net ir atokiausiame Lietuvos kampelyje, bei ypač vertingu informacijos šaltiniu žmonėms su negalia. Bičiulystė nušviečia pagrindinius įvykius susijusius su neįgaliųjų integracija, neįgaliųjų socialinės integracijos, lygių galimybių tematikomis, išsamiai pristato Lietuvos neįgaliųjų draugijos bendruomenės veiklą, rūpesčius ir džiaugsmus. Per šį, trijų dešimtmečių laikotarpį Bičiulystė išgyveno įvairiausių sunkumų, keitėsi, tačiau sugebėjo priimti modernėjančio pasaulio iššūkius ir išlikti sudėtingame žiniasklaidos sūkuryje. 

Dėkojame Bičiulystės kolektyvui už atliekamą didelį ir reikalingą darbą, linkime redakcijai visokeriopos sėkmės ir naujų kūrybinių sumanymų toliau leidžiant laikraštį. Tai, kad esate laukiami ir skaitomi – didžiulis Jūsų skaitytojų įvertinimas, parodantis, kad dirbate atsakingai ir kūrybingai. Na, o visai neįgaliųjų bendruomenei ir skaitytojams norime palinkėti ir toliau skaityti bičiulystę, kad kartu galėtume pasidžiaugti ir sulaukti kitų, jubiliejinių, metų!

Visas Lietuvos neįgaliųjų draugijos kolektyvas nuoširdžiai sveikina Bičiulystės redakcijos kolektyvą ir skaitytojus su jubiliejiniu, 30 -uoju gimtadieniu!