2017 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos neįgaliųjų draugija pradėjo įgyvendinti projektą „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“, finansuojamą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Per 2017 m. III ketvirtį jau įvyko 3 konsultacijos – diskusijos dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų teikimo ir įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje, Tauragės rajono savivaldybėje ir Klaipėdos miesto savivaldybėje. Konsultacijos projekto metu bus vykdomos visose 10 Lietuvos apskričių. Diskusijų metu su savivaldybių Socialinių reikalų departamentų ir neįgaliųjų interesus atstovaujančių NVO atstovais aptariamos problemos ir iššūkiai, su kuriais susiduriama teikiant ir įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, taip pat diskutuojama apie galimybes praktikoje suvienodinti šių projektų teikimo ir įgyvendinimo sąlygas visose savivaldybėse, nustatant aiškius projektų įgyvendinimo kriterijus ir prioritetus. Konsultacijų pagrindu bus rengiamos rekomendacijos Neįgaliųjų reikalų departamentui.

2017 m. rugsėjo 28-29 dienomis Lietuvos neįgaliųjų draugijos poilsio namuose „Vislida“, Šventojoje, įvyko mokymai Lietuvos neįgaliųjų draugijos ir jos asocijuotų narių vadovams apie vadovavimą organizacijai bei personalui, organizacijos ir jos narių atstovavimą priimant viešojo valdymo sprendimus ir bendradarbiaujant su įvairiomis valstybinėmis bei kitomis organizacijomis, informacijos sklaidą ir komunikaciją, organizacijos finansinio savarankiškumo didinimo galimybes.

Projekto įgyvendinimo darbai tęsiasi toliau: pradėtas draugijos nepriklausomas veiklos ir finansinis auditas, per IV ketvirtį bus suorganizuotos dar 7 diskusijos Lietuvos apskričių savivaldybėse, spalio mėnesį draugijos teisininkas ir buhalteris pradės dalyvauti mokymuose, 2017 m. lapkričio 23 d. planuojami specialieji mokymai apie asmeninio asistento paslaugų neįgaliesiems teikimą, 2017 m. gruodžio 13 d. – konferencija apie neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir Lietuvos savivaldybių bei joms pavaldžių įstaigų bendradarbiavimo mechanizmų skatinimo galimybes. Abu pastarieji renginiai vyks Vilniuje, viešbutyje Comfort Hotel LT. Renginių programos šiuo metu baigiamos derinti ir netrukus bus paskelbtos.

Projektas bus baigtas įgyvendinti iki 2017 m. gruodžio 29 d.