Negalią turinčių vaikų tėvai, dažnai skundžiasi, kad nebegauna savivaldybių mokėtų tikslinių išmokų neva dėl to, kad pasikeitė neįgalumo nustatymo tvarka.

NDNT paaiškina, kad tikslinių kompensacijų mokėjimas pasikeitė ne todėl, kad NDNT kitaip nustato vaikų neįgalumą ir specialiuosius poreikius, o todėl, kad nuo 2019 m sausio 1 d. pasikeitė Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusiame Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme buvo nustatyta, kad tikslinės kompensacijos buvo skiriamos vaikams, kuriems buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis (netaikant reikalavimo, kad būtų nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis). Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija buvo skiriama ir mokama nustačius specialųjį nuolatinės slaugos poreikį.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įgaliojus minėto įstatymo pakeitimo įstatymui, ši nuostata buvo pakeista: teisę gauti priežiūros (pagalbos) ir slaugos išlaidų tikslinę kompensacijas turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) arba nuolatinės slaugos poreikiai.

Siekiant išsaugoti vaikų, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, teises ir garantijas, paskirta tikslinė kompensacija bus mokama iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos.

Paaiškiname, kad NDNT, vertindama vaiko neįgalumo lygį, kartu įvertina ir nustato ir jo specialiuosius poreikius (žinoma, jei jis atitinka teisės aktų nustatytus kriterijus). Taigi atvykti į NDNT atlikti pakartotinį vertinimą reikia tik tuomet, kai pasikeičia vaiko sveikatos būklė ar baigiasi nustatytas neįgalumo ar specialiųjų poreikių terminas. Tam reikia turėti gydančio gydytojo parengtą siuntimą.

Informacinis pranešimas parengtas NDNT