Varėnos rajono neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąParamos suma iš rėmėjų, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
„1. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos -17617 Eur;

2. 2019 m.Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos rėmimo projektas, savivaldybės biudžeto lėšos – 3100 Eur.

3.Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2019 m. projektas, savivaldybės biudžeto lėšos – 1058 Eur.
55 darbuotojai su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu.260Narių ekskursijoms organizuoti ir šventėms.