Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąPagrindiniai rėmėjaiParamos suma iš rėmėjų, EurNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 6000 Eur;

2. 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos – 5000 Eur;

3. 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektas 2017-2019 m., savivaldybių biudžeto lėšos – -300 Eur;

4. Vilkaviškio rajono savivaldybė (transporto išlaikymui) – 3200 Eur.
71 darbuotojas su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu; 1 darbuotojas su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu; 5 darbuoptojai su profesiniu išsilavinimu.1. Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ (parama gauta maistu) 2. UAB „Gulbelė”7769535Narių užimtumui, išvykoms organizuoti, šventėms, draugijos transporto eksplotacija – remontui.