Siekdama skatinti ir įgalinti meno mėgėjų su negalia dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, draugija vykdys tęstinį projektą „Vilties paukštė 2023”. Ši neįgaliųjų muzikos kolektyvų šventė kasmet kviečia muzikos mylėtojus iš visų Lietuvos kampelių – joje aktyviai dalyvauja beveik visos draugijos-asocijuotos narės.
„Vilties paukštė 2023”; atrankiniuose koncertuose kolektyvų pasirodymai turės atitikti temą, kurią bus galima atspindėti per vieną atliekamą kūrinį,
Atsižvelgiant į tai, kad LR Seimo nutarimu 2023 metai yra paskelbti Klaipėdos krašto metais, pasirinkta „Vilties paukštės 2023” tema – „Jūra”.
Atrankiniuose turuose, vyksiančiuose skirtinguose Lietuvos miestuose, pagal iš anksto nustatytus ir patvirtintus vertinimo kriterijus (pasirodymo originalumas, kūrinio atlikimo kokybė ir kt.) kompetentinga muzikos ir kultūros profesionalų komisija vertins neįgaliųjų meno kolektyvų pasirodymus. Parenkant komisijos narius, Lietuvos neįgaliųjų draugija bendradarbiauja su vietos savivaldybių administracijomis ir (ar) kultūros centrais. Kiekviename
atrankiniame koncerte 1 geriausiai pasirodęs kolektyvas turės galimybę dalyvauti baigiamajame projekto renginyje pasirinktame Lietuvos mieste, kurio metu profesionalų komisija rinks 1-3 vietos nugalėtojus, o žiūrovai turės galimybę balsuoti už jiems labiausiai patikusį pasirodymą. Finaliniame koncerte taip pat bus kviečiami koncertuoti gerai žinomi Lietuvoje profesionalūs muzikos atlikėjai.
Projektu prisidėsime prie kultūrinės atskirties mažinimo, skirtingų kartų bendravimo ir bendradarbiavimo, edukavimo. Sieksime skatinti bendruomeniškumą, mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį, bendradarbiaudami su kitų sričių nevyriausybinėmis organizacijomis.

xxx

LENGVAI SUPRANTAMA KALBA:

Lietuvos neįgaliųjų draugija rengia konkursą „Vilties paukštė 2023“.

Jame dalyvauja muzikos kolektyvai iš visos Lietuvos.

Šie metai yra paskelbti Klaipėdos krašto metais.

Todėl konkurso dalyviai dainuos dainas apie jūrą.

Konkursai vyksta įvairiuose Lietuvos miestuose.

Komisija Išrenka geriausius kolektyvus.

Geriausi kolektyvai dalyvauja paskutiniame (baigiamajame) koncerte.

Jame išrenkami 3 geriausi kolektyvai.

Projektu „Vilties paukštė 2023“ siekiama, kad žmonės su negalia užsiimtų kultūrine veikla.

Tada jie geriau jaučiasi, susiranda draugų.

Konkursą finansuoja: