Šių metų rugsėjo 30 dieną įvyko neeilinė Lietuvos neįgaliųjų draugijos konferencija, kurios metu buvo aptariami du esminiai klausimai: LND įstatų keitimas bei kviestinių svečių pasisakymai aktualiomis socialinės politikos temomis.

Neeilinė konferencija buvo šaukiama dėl tam tikrų įstatų punktų koregavimo, taip siekiant didinti valdymo efektyvumą bei greitinti sprendimų priėmimo procesą.

Džiugu, kad konferencijoje dalyvavo net 113 delegatų.
Neeilinės konferencijos metu buvo patvirtinta naujoji Lietuvos neįgaliųjų draugijos įstatų redakcija.

Kviestinis svečias Soc. apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Algimantas Šešelgis aptarė pagrindines problemas neįgaliųjų integracijos procese bei socialinių paslaugų finansavimo mechanizme. Viceministro teigimu, opi problema yra būsto pritaikymas negalią turintiesiems. Kai kuriuose savivaldybėse būsto pritaikymo tenka laukti net iki 51 mėn. A. Šešelgio teigimu, bus dedamos visos pastangos, siekiant didinti skiriamas lėšas bei spartinti būsto pritaikymo procesą.

Kartu su Neįgaliųjų reikalų departamento l.e.p. direktore Jolanta Šliužiene buvo aptarti socialinių paslaugų teikimo klausimai.

Neeilinėje konferencijoje netrūko karštų diskusijų. Delegatai turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimi, užduoti jiems aktualius klausimus.