Š. m. kovo 05 d. asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų draugija“ darbuotojos Jelena Ivančenko ir Evelina Kelmelienė dalyvavo „Lietuvos neįgaliųjų forumo“ surengtuose mokymuose, kurie buvo skirti nevyriausybinių organizacijų atstovams. Pagrindinis mokymų uždavinys – supažindinti nevyriausybinių organizacijų atstovus su informacija apie žmogaus teisių pažeidimų stebėseną, diskriminacijos apraiškų (negalios, lyties, amžiaus, kt. pagrindais) atpažinimą, vertinimą ir fiksavimą.
Lektorė Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė kalbėjo apie diskriminacijos sąvoką, Europinius bei Lietuvos teisės aktus, kurie įtvirtina nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus. „Lietuvos neįgaliųjų forumo“ prezidentė Dovilė Juodkaitė didelį dėmesį savo pristatyme skyrė JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimui ir kontrolės mechanizmui Lietuvoje.
Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą “C.O.D.E.: Atsiverkime įvairovei ir lygybei“ pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS.