Tyrimai

2019 m. tyrimai

2019 metais Lietuvos neįgaliųjų draugija konkursiniu viešųjų pirkimų būdu atliko šiuos tyrimus: NEĮGALAUS VAIKO TEISIŲ UŽTIKRINIMO IR PAGALBOS ŠEIMAI TYRIMAS, ĮVERTINANT JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMĄ LIETUVOJE ŠVIETIMO,...

2018 m. tyrimai

2018 m. Lietuvos neįgaliųjų draugija atliko du tyrimus: 1. Neįgaliųjų moterų ir mergaičių padėties analizės, įvertinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje. Neįgaliųjų moterų ir mergaičių padėties tyrimas 2018...

2017 m. tyrimas

2017 m. Lietuvos neįgaliųjų draugija atliko tyrimą "Neįgaliųjų ir kitų visuomenės narių nuomonės apklausa, įvertinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje" Tyrimas 2017_LND   Tyrimus...