Ataskaitos

LND asocijuoti nariai

2022 m. Lietuvos neįgaliųjų draugija vienijo 65 asocijuotus narius LND asocijuotų narių sąrašas: