Ataskaitos

LND asocijuoti nariai

2022 m. Lietuvos neįgaliųjų draugija vienijo 65 asocijuotus narius LND asocijuotų narių sąrašas: 

2015 metų LND ataskaitų rinkinys

2015 metų LND ataskaitų rinkinys

2012-2015 neįgaliųjų draugijos valdybos veiklos ataskaita 2015m. Lietuvos neįgaliųjų draugijos finansinė ataskaita Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinės ataskaitos