Ataskaitos

2016 m. Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininko ir valdybos ataskaita

2017 m. gegužės 17 d. Šventojoje vyko Lietuvos neįgaliųjų draugijos asocijuotų narių konferencija. Tai ne tik žvilgsnis į praėjusius metus, bet ir naujų veiklų aptarimas, problemų įvardijimas, pasidalijimas gerąją patirtimi. LND – didžiausia skėtinė neįgaliųjų...

2015 metų LND ataskaitų rinkinys

2012-2015 neįgaliųjų draugijos valdybos veiklos ataskaita 2015m. Lietuvos neįgaliųjų draugijos finansinė ataskaita Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinės...