Ataskaitos

LND asocijuoti nariai

2022 m. Lietuvos neįgaliųjų draugija vienijo 65 asocijuotus narius LND asocijuotų narių sąrašas: 

2016 m.  Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininko ir valdybos ataskaita

2016 m. Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininko ir valdybos ataskaita

2017 m. gegužės 17 d. Šventojoje vyko Lietuvos neįgaliųjų draugijos asocijuotų narių konferencija. Tai ne tik žvilgsnis į praėjusius metus, bet ir naujų veiklų aptarimas, problemų įvardijimas, pasidalijimas gerąją patirtimi. LND – didžiausia skėtinė neįgaliųjų...

2015 metų LND ataskaitų rinkinys

2015 metų LND ataskaitų rinkinys

2012-2015 neįgaliųjų draugijos valdybos veiklos ataskaita 2015m. Lietuvos neįgaliųjų draugijos finansinė ataskaita Aiškinamasis raštas prie 2015 m. finansinės ataskaitos