Dalyvavimas komisijose/tarybose

SADM Informacijos prieinamumo neįgaliesiems sistemos tobulinimo klausimams nagrinėti  darbo grupė – Agnė Klemanskienė.

Ekspertų komisija prie Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM – Agnė Klemanskienė.

Valstybinės ligonių kasos prie SAM sudaryta darbo grupė dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamos pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedinės avalynės prieinamumo – Agnė Klemanskienė.

SAM Neįgaliųjų sveikatos priežiūros politikos grupė – Agnė Klemanskienė.

Asociacija „Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė“ – Ignas Mačiukas. 

Valstybinės ligonių kasos prie SAM sudaryta darbo grupė dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamos pagal užsakymą individualiai gaminamos ortopedinės avalynės prieinamumo – Ignas Mačiukas.

Gaminių ir paslaugų prieinamumo klausimų koordinavimo komisija prie Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM – Aurelija Babinskienė, pakaitinis narys – Ignas Mačiukas: