Sutrikus žmogaus sveikatai jam gali būti nustatytas ne tik neįgalumo ar darbingumo lygis, bet ir specialieji poreikiai. Kas tai yra ir kaip jie yra nustatomi?

Kas yra specialieji poreikiai?

Specialusis poreikis – tai specialiosios pagalbos poreikis, atsiradęs dėl žmogaus įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų ir nepalankių aplinkos veiksnių. T. y. toks žmogus nėra savarankiškas, jam ilgiau ar trumpiau, o kartais ir nuolat, reikalinga kito žmogaus pagalba.

Kokie yra specialieji poreikiai?

Specialieji poreikiai yra tokie:

pirmo ir antro lygio nuolatinės slaugos,

pirmo ir antro lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos),

lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo.

Anksčiau nuolatinės slaugos ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai lygių neturėjo. Tačiau jau antri metai, kai jie įvesti. Tai padaryta tam, kad būtų galima labiau išdiferencijuoti kiekvieno asmens sveikatos būklę bei savarankiškumą ir atitinkamai individualiau, tiksliau nustatyti specialiuosius poreikius, savarankiškumo netekimą, nes vietoj buvusių dviejų, dabar yra keturios minėtų specialiųjų poreikių kategorijos.


Kokio amžiaus žmonėms gali būti nustatyti specialieji poreikiai?

Tai nepriklauso nuo amžiaus. Specialieji poreikiai gali būti nustatyti tiek vaikui, tiek darbingo, tiek pensinio amžiaus žmogui.


Kas nustato specialiuosius poreikius?

Specialiuosius poreikius nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT).

Nuo ko pradėti, jei žmogaus sveikata ir savarankiškumas sutriko ir jis nori, kad būtų atliktas jo specialiųjų poreikių vertinimas?

Pirmiausia asmeniui (arba jo atstovui) reikia kreiptis į gydymo įstaigoje (poliklinikoje ar ligoninėje) jį gydantį gydytoją, kad parengtų siuntimą į NDNT specia­liesiems poreikiams nustatyti. Gydytojas atliks reikiamus tyrimus, nustatys diagnozę ir, atsižvelgęs į tai, kad po taikyto gydymo ir (ar) medicininės reabilitacijos išliko ilgalaikių organizmo funkcijų sutrikimų, parengs siuntimą į NDNT ir kitus reikiamus medicininius dokumentus (žinoma, jei žmogaus sveikatos būklė atitiks specialiųjų poreikių nustatymo kriterijus).

Šį siuntimą, prašymą nustatyti specialiuosius poreikius, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir 3×4 cm dydžio nuotrauką per 60 kalendorinių dienų (tiek galioja siuntimas) asmuo (arba jo atstovas) turi pateikti NDNT, kuri ir atliks jo specialiųjų poreikių vertinimą. Jeigu pats asmuo dėl sveikatos būklės prašymo parašyti ir pasirašyti negali, tai padaryti gali jo atstovas. Tokiu atveju atstovas NDNT turi pateikti ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.


Kaip atliekamas specialiųjų poreikių vertinimas?

Specialieji poreikiai nustatomi pagal socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu nustatytą tvarką.

Minėti poreikiai nustatomi kompleksiškai įvertinus medicininį kriterijų (asmens susirgimus ir jo sukeltus organizmo funkcijų sutrikimus, kitaip sakant, liekamuosius reiškinius) ir asmens galimybes būti savarankiškam kasdienėje veikloje (vertinimo sritys: mobilumo (judėjimo) galimybės, žinių taikymas, bendravimas, savarankiškumas ir kasdienė veikla).

Medicininis kriterijus įvertinamas pagal siuntime gydančio gydytojo pateiktą medicininę informaciją, o savarankiškumas – pagal asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno (toliau – klausimynas) atsakymus.

Šis klausimynas yra pildomas per pokalbį su asmeniu. Asmens nuo 4 iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmens klausimyną per pokalbį su juo pildo NDNT darbuotojas, o pensinio amžiaus – asmens gyvenamosios vietos savivaldybės darbuotojas ar įgaliotas darbuotojas. Vaikų iki 4 m. klausimynas nepildomas.

Taigi, kaip minėta, įvertinus medicininį kriterijų ir savarankiškumą, nustatomas konkretus specialusis poreikis. Nustačius šį poreikį, asmeniui dėl išmokų reikia kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę.


Kokiais atvejais nustatomas lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikis?

Pagal nustatytus kriterijus šis poreikis nustatomas tiems asmenims, kurių labai ryškiai sutrikusi judėjimo funkcija. Dėl išmokų, nustačius šį poreikį, reikia kreiptis į SODRĄ.

 

Konsultuoja: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda PIKELYTĖ.

Informacijos šaltinis: www.bičiulystė.lt