Pradedamos teikti ir išbandomos ankstyvosios pagalbos paslaugos, skirtos asmenims, turintiems akivaizdžių negalios požymių, iki jiems dar nenustatytas neįgalumo lygis ar dalyvumo lygis ir (ar) jų šeimos nariams.
📌Paslaugomis siekiama, kad asmenis, atsidūrusius krizinėje situacijoje dėl galimos negalios, laiku pasiektų reikalinga ankstyvoji pagalba.
📌Paslaugos teikiamos nemokamai, įgyvendinant Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros finansuojamus 2024 m. Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektus.
Vykdant ankstyvosios pagalbos paslaugos teikimo veiklą, teikiamos šios paslaugos: informavimas (konsultavimas); emocinė ir (ar) psichologinė pagalba; atstovavimas.
ℹ️ Daugiau informacijos bei ankstyvosios pagalbos paslaugų teikėjų sąrašą ir kontaktus rasite nuorodoje.
https://anta.lrv.lt/lt/naujienos/pradedamos-teikti-ankstyvosios-pagalbos-paslaugos/?fbclid=IwAR0sP6eI28hte-pB2M2_5kBonoQKeGo5Ls-VlpVyAF81oViihS8o2SLdNyo_aem_AU8AVUtbeNk2U0HgxqwhDYmA096-v-RHx-miEVePTXISYgsKM-LkeQwUHA1R_HeyJNgSiIoH_MYHt8qZ9nAi_1M1