Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, susitikusi su 26-ių skėtinių neįgaliųjų organizacijų atstovais, pristatė 2015 metų biudžetą, kuriame neįgaliųjų integracijos programai numatoma skirti 2,6 milijonais litų daugiau nei 2014 metais.

Pasak ministrės, visų neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių tikslas yra pasiekti kiekvieną žmogų, kuriam reikalinga pagalba, paslaugos, rūpestis. Ir ypač regionuose, kur paslaugų, infrastruktūros pasiūla neįgaliam žmogui yra ribota.

Todėl pirmą kartą po beveik 6-erių metų pertraukos didinamas finansavimas socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje teikimui bei neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimui. Šioms priemonėms numatoma skirti 1 mln. litų daugiau nei praėjusiais metais. Tikimasi, kad, įgyvendinant socialinės integracijos projektus, įvairaus pobūdžio paslaugas gaus ne mažiau kaip 36 000 neįgaliųjų.

Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos programą, finansuojami būsto bei jo aplinkos pritaikymo darbai neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Išlaidos būstui pritaikyti dengiamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. 2014 metais iš valstybės biudžeto skirta 2,4 mln. Lt, 2015 metais numatoma skirti milijonu litų daugiau, t.y. 3,4 mln. litų.

Susitikime taip pat aptartas ir neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis klausimas. Suaugusių asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikis šiandienai tenkinamas apie 78 proc., vaikų – apie 74 proc., tad kitais metais biudžetas taip pat šiek tiek didinamas (0,6 mln. Lt) iki 7,64 mln. Lt. „Tikiuosi, kad papildomos lėšos padės patenkinti būtiniausius neįgaliųjų poreikius“, – pažymėjo A. Pabedinskienė.

Ministrė Algimanta Pabedinskienė pakvietė neįgaliųjų organizacijas dažniau organizuoti tokio pobūdžio susitikimus, kuriuose būtų ne tik aptariamos problemos, bet ir ieškoma būdų joms spręsti. „Noriu pabrėžti, kad ministerijos ir mano kabineto durys visada jums atviros“, – susitikime akcentavo ministrė.

Informacija iš www.socmin.lt