Projektai sudarė galimybę neįgaliųjų draugijų meno kolektyvams tobulėti ir atsiskleisti, o kompetentingos vertinimo komisijos išsakytos pastabos,
vertinimai ir komentarai paskatins ugdyti kūrybiškumą, keltį meninį kolektyvų lygį. Projektų dėka didėjo kultūros prieinamumas Lietuvos regionuose.
Siekiant skatinti bendruomeniškumą, kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, socialinės atskirties visuomenės grupių įtraukimą į kultūrinę veiklą,
projektuose dalyvavo ne tik neįgaliųjų meno kolektyvai iš visos Lietuvos, mažų miestelių ir kaimų, bet ir tokios gyventojų grupės, taip pat mažai
dalyvaujančios kultūrinėje veikloje dėl socialinės atskirties, geografinio nutolimo nuo kultūros centrų, kaip senjorai, NVO dalyviai.
Tokie organizuojami koncertai konkursai stiprina meno mėgėjų kolektyvų meninį lygį, motyvuoja atlikėjus ir skatina jų aktyvų dalyvavimą meninėje,
kultūrinėje veikloje, puoselėjant savo krašto kultūrą bei tradicijas.
Visuomenė supažindinta su Lietuvos neįgaliųjų meninės raiškos pasiekimais, viešinami meno kolektyvai ir jų vadovai, sudarytos sąlygos teigiamai meninės raiškos patyrimo sklaidai.
Organizuojant Lietuvos neįgaliųjų draugijų muzikos kolektyvų koncertus-konkursus „Vilties paukštė“ pasiekti projektų tikslai: skatinti ir įgalinti meno mėgėjų su negalią dalyvavimą kūrybinėse veiklose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, mažinti kultūrinę ir socialinę atskirtį, skatinti bendruomeniškumą.

Projektai finansuojami Kultūros rėmimo fondo lėšomis.