Galūnių protezai yra skirti pakeisti amputuotą kūno dalį. Amputacijos atliekamos dėl įvairių priežasčių – dėl įgimtos ar įgytos negalios (periferinės kraujotakos ligų, metabolinių ligų (diabetas sukelia opas ir gangreną), traumų, kaulų navikų, infekcijų (kaulų ligų). Tinkamai pritaikyti galūnių protezai neįgaliesiems iš dalies, o kartais beveik visiškai grąžina prarastą funkciją, t. y. padidėja jų galimybės savarankiškai judėti, gyventi ir dirbti, spartėja neįgaliųjų integracijos į visuomenę procesas.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) neįgaliesiems po galūnių amputacijų kompensuoja iš PSDF biudžeto plaštakos, dilbio, žasto, blauzdos, šlaunies ir dubens dalies protezų gamybos ir pritaikymo išlaidas.

Galūnių protezams lėšos skiriamos atsižvelgiant į jų poreikį: 2018 m. buvo skirta 3 533 tūkst. Eur, 2019 m. – 3 209 tūkst. Eur, o 2020 m. – 3 379 tūkst. Eur. Per metus vidutiniškai galūnių protezais yra aprūpinama apie 1 200 neįgaliųjų.

Galūnių protezus skiria gydytojai specialistai. Pirminius galūnių protezus skiria gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Nuolatinius galūnės protezus skiria tik fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu ir blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema gali skirti tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas bei ne mažiau kaip vienas gydytojas ortopedas traumatologas. Dilbio protezus (tipas RP1-9), žastikaulio protezus (tipas RP2-5), blauzdos protezus su silikonine mova (tipas KP2-7), dubens dalies protezus (tipas KPM-4-2) gali skirti gydytojų konsultacinė komisija arba gydytojų konsiliumas, kurių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Galūnių protezais neįgalieji aprūpinami per ortopedijos įmones, sudariusias sutartis su VLK. 2020 m. VLK sudarė 19 sutarčių dėl apdraustųjų aprūpinimo galūnių protezais galite rasti čiaSiekdama, kad apdraustieji gautų naujausią informaciją apie galūnių protezavimo paslaugas teikiančias ortopedijos įmones, VLK, likus ne mažiau kaip 45 kalendorinėms dienoms iki pirminio galūnės protezo ar nuolatinio galūnės protezo naudojimo termino (laikotarpio) pabaigos, išsiunčia apdraustajam pranešimą apie galimybę užsisakyti naują galūnės protezą. VLK šį pranešimą apdraustajam siunčia registruotu laišku Ortopedijos informacinėje sistemoje nurodytu adresu. Kartu su pranešimu apdraustajam išsiunčiamas ortopedijos įmonių, kuriose jis gali užsakyti nuolatinį galūnės protezą, sąrašas, todėl apdraustasis savo nuožiūra gali pasirinkti ortopedijos įmonę (iš VLK pateikto sąrašo) ir užsisakyti galūnės protezą. Taip pat šių įmonių sąrašas, veiklos adresai, kontaktiniai telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.

​2020 m. ortopedijos techninių priemonių kompensavimo apžvalga

Informacijos šaltinis: www.vlk.lt