✅SADM patvirtino Informacijos teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais rekomendacijas (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. A1-784 „Dėl Informacijos teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais rekomendacijų patvirtinimo”).

✅ Rekomendacijų tikslas – valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms formuoti vienodą informacijos teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais ir bendravimo su jais praktiką.

✅Valstybės ir savivaldybės institucija ir įstaigos, skleisdamos informaciją visuomenės informavimo priemonėmis, kartu turės pateikti informaciją lengvai suprantama kalba ir lietuvių gestų kalba. Jei informacija bus pateikiama vaizdo ir (ar) garso įrašu, jo turinys, skirtas asmenims su regos ir (ar) klausos negalia, turės atitikti Vaizdo ir (ar) garso įrašų turinio, skirto asmenims su regos ir (ar) klausos negalia, rekomendacijas.
✅Atsižvelgiant į konkretaus asmens negalios pobūdį (klausos, regos, intelekto), informaciją asmeniui su negalia ar jo atstovui, jiems išreiškus poreikį, rekomenduojama teikti bent vienu prieinamu bendravimo būdu:
• Brailio raštu
• garsinėmis ir (ar) vaizdinėmis priemonėmis
• lengvai suprantama kalba,
• ekrano skaitymo programa ar įjungtu padidinto kontrasto režimu tinkamai perskaitomu elektroninio dokumento turiniu.
✅ Rekomendacijos įsaigalios nuo 2024 metų sausio 1 d.
✅ Su rekomendacijomis galite susipažinti čia:
Gali būti 1 asmuo, studijuojantis žmogus ir tekstas vaizdas