Šiemet įsteigtas Lietuvos įtraukties švietime centras – tai nacionalinė ekspertinė įstaiga, kuri padeda diegti įtraukiojo ugdymo inovacijas ir teikia pagalbą ugdymo įstaigoms, savivaldybių pedagoginėms psichologinėms tarnyboms, regioniniams specialiojo ugdymo centrams.
Centro mokymosi sutrikimų grupė kiekvieno mėnesio pirmą antradienį nuo 14.00 iki 16.00 val. organizuoja viešąsias nuotolinės konsultacijas apie mokymosi sutrikimus. Pirmoji konsultacija vyks 2023 m. rugsėjo 12 dieną. Kitos viešosios konsultacijos vyks 2023 m. spalio 3 d., lapkričio 7 d. ir gruodžio 5 d.
Viešų konsultacijų tikslas – teikti metodinę konsultacinę pagalbą ugdymo ir švietimo pagalbos dalyviams gerinant įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukųjį ugdymą.
Į konsultacijas kviečiami ugdymo įstaigų pedagogai, švietimo pagalbos specialistai (psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai), mokytojo padėjėjai, ugdymo įstaigų administracijų atstovai.
Būtina registracija. Registruotis į konsultaciją čia:https://lisc.lt/kvieciame-i-viesasias-nuotolines…/…