Gruodžio 3-ioji Tarptautinė žmonių su negalia diena. Per šį ne vieną dešimtmetį trunkantį darbą, buvo pasiektas žymus pokytis šviečiant visuomenę apie neįgaliųjų teises, o taip pat stiprinant jų teisių užtikrinimą įvairiais tarptautiniais dokumentais, kurių vienas svarbiausių yra 2006 m. priimta Neįgaliųjų teisių konvencija.

Vis daugiau šalių įsipareigoja užtikrinti ir skatinti asmenų su negalia teises. Tačiau dar išlieka daug kliūčių šiam tikslui pasiekti. Asmenys su negalia žymiai dažniau susiduria su skurdu ir jų teisių apribojimais, taip pat jie dvigubai dažniau kenčia nuo sveikatos priežiūros trūkumo. Neįgaliųjų asmenų įdarbinimo rodikliai vis dar vieni žemiausių daugelyje Europos šalių, įskaitant ir Lietuvą.

Visuomenės vystymasis gali būti darnus tik tuomet kai jis yra solidarus ir užtikrinantis visiems lygias galimybes. Žmonės su negalia yra piliečiai, turintys tokias pačias teises kaip ir visi, to įrodinėti nebereikia. Bet tai reikia pasiekti realybėje, dirbant kartu su asmenimis su negalia, siekiant darnaus vystymosi visuose valstybės sektoriuose.

 

Pagarbiai,
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas
Ignas Mačiukas