Nuo liepos 1 d. keičiasi aprūpinimo judėjimo techninėmis pagalbos priemonėmis tvarka. Kas bus kitaip?

  • papildytas priemonių sąrašas naujomis, inovatyvesnėmis priemonėmis, pavyzdžiui hibridiniu varytuvu, pagalbiniu ratu, mobiliu keltuvu su stacionare ar diržine sėdyne, sukamuoju disku ir kt.
  • kai kurių priemonių įsigijimas bus kompensuojamas dažniau. Pavyzdžiui, elektrinį varytuvą ar dušo kėdutę bus galima gauti kas 6 metai (buvo kas 8 metai), visas vaikų techninės pagalbos priemones galima bus gauti kas 4 metai.
  • beveik visas priemones t. y. daugiau kaip 40 priemonių žmonės su negalia galės įsigyti savarankiškai ir gauti šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijas, arba jas gauti Techninės pagalbos neįgaliesiems centre ar savivaldybėje.
  • padidintos kai kurių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos. Pavyzdžiui, už aktyvaus tipo vežimėlį ir vežimėlį, skirtą tetraplegikui vieną kartą per 5 metus bus galima gauti iki 55 BSI dydžio, bet ne didesnę kaip faktinės jo įsigijimo išlaidos, kompensaciją (šiuo metu – 2695 Eur); už

Taip pat mažinama administracinė našta. Asmuo galės nusipirkti jam reikalingą judėjimo techninės pagalbos priemonę ir iš karto pateikti Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui šios priemonės įsigijimo dokumentus, t. y. atsisakoma reikalavimo iš pradžių gauti centro sprendimą dėl įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo ir tik paskui pirkti.  

Asmenų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis aprašą rasite čia: https://byt.lt/nAOP8