Lsocmin-logoietuvos neįgaliųjų draugija pradeda įgyvendinti projektą „Sustok. Mes visi lygūs“, skirtą tarptautinei akcijai „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ (2016 m. lapkričio 25 d. – 2016 m. gruodžio 10 d.).
Projekto tikslas – supažindinti visuomenę su smurto prieš neįgalius vaikus apraiškomis, jo padariniais, prevencinėmis priemonėmis prieš smurtą, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, informuoti apie pagalbos galimybes patyrus smurtą.
Projekto partneriai – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus Pilaitės gimnazija.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą.