Lietuvos neįgaliųjų draugija 2020 m. įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinio stiprinimo projektą, kuriam skirta 45143 Eur.

Projekte vykdomos veiklos:

1. Duomenų bazės kūrimas LND narių atskaitomybei ir veiklos skaidrumui bei viešumui užtikrinti;
2. Tyrimo konkrečiose savivaldybėse atlikimas apie savivaldybių perkamas socialines paslaugas iš neįgaliųjų NVO;
3. Raštiškų siūlymų teikimas kompetentingoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
4. Įvairių mokymų LND nariams organizavimas;
5. Mokymų, siekiant perduoti viešųjų paslaugų teikimą LND nariams, organizavimas;
6. Konferencijos apie gerąją viešojo sektoriaus ir LND bendradarbiavimo patirtį galūnių protezų srityje organizavimas.