2024 m. kovo 3 d. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas
finansavimas 2024 metų Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų
veiklos rėmimo projektams.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektui 2024 metais skirta 87 852 Eur.
Projekto tikslas Plėtojant Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklą, atstovauti neįgaliesiems, ginti jų
teises, telkti neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinti neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame
gyvenime, didinti neįgaliųjų ir visuomenės informuotumą, plėsti tarptautinį bendradarbiavimą,
vykdyti įtraukųjį švietimą.
Projekto uždaviniai:
·       atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises;
·       teikti metodinę pagalbą neįgaliųjų draugijoms, atstovaujančioms neįgaliųjų interesams;
·       telkti neįgaliuosius bendroms veikloms ir skatinti jų dalyvavimą visuomenės gyvenime,
organizuojant bendrus su visuomene susitikimus ir kultūrinius renginius, taip pat įvairias
aktyvaus poilsio ir menines stovyklas;
·       didinti neįgaliųjų, jų šeimos narių ir visuomenės informuotumą, vykdant švietimo
kampaniją, kuriant turinį socialinėje medijoje;

Įgyvendinant projektą, per šiuos metus bus teikiamos teisinės konsultacijos ir metodinė pagalba;
bus tęsiamas 2023 m. pradėtas tinklalaidžių ciklas “Negalia-problema?!” bus surengta konferencija
“Neįgalus vaikas šeimoje – iššūkiai ar galimybės?”; bus didinamas informacijos prieinamumas
žmonėms su negalia per socialinių medijų turinio kūrimą.
Planuojamos stovyklos, renginiai: fotografų kūrybinė stovykla su fotomeninke Marija Šileikaite
Čičirkiene, „Tradicinių sodų rišimas“ su Julija Šlajiene bei dainų konkursas „Vilties paukštė“.