Auditoriaus faktiniai pastebėjimai tikrinat LND 2018 m. Ataskaita_2018
Auditoriaus faktiniai pastebėjimai tikrinat LND 2019 m.  Ataskaita 2019

Taip pat atskirai išskirti tam tikri pastebėjimai ir rekomendacijos  už 2019 m. pateikti LND valdymo organams.