LND organizacijose veikia 62 įvairių meno šakų kolektyvai, kuriuose dalyvauja apie 700 fizinę negalią turinčių meno mėgėjų. Šiems kolektyvams vadovauja vienos ar kitos meno šakos (žanro) profesinį išsilavinimą ir skirtingą darbo patirtį turintys specialistai.

Norėdami kelti profesinę meno vadovų kvalifikaciją, Lietuvos neįgaliųjų draugija vykdydama „2017 metų neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą“, organizavo seminarą – „Meno mėgėjų kolektyvų vadovų profesinių įgūdžių tobulinimas“– tema: „Liaudies muzikos semantika, notacija, suvokimas, bei sceninis įprasminimas”. Renginys vyko šių metų, gegužės 24-25 dienomis, Veprių laisvalaikio ir turizmo centre, Ukmergės raj. Mokymams vadovavo Romualdas Martinkėnas – kompozitorius, turintis didelę patirtį vokalinės muzikos konkursuose, festivalių vertinimo komisijose, vadovaujantis Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų vaikinų dainavimo studijai, akompanuojantis Kauno VMLR mergaičių chorui „Lyra“ bei dėstantis chorinį dirigavimą.

 Dviejų dienų mokymų programoje buvo tiek teoriniai, tiek praktiniai užsiėmimai. Juose buvo kalbama apie liaudies muzikos komponavimo sistemas: istorines prielaidas, sutartinės semantika, kūrybinius sutartinės sprendimus, liaudies dainos semantiką, dainos teksto analizę.Susipažinę su  teorine dalimi, kiekvienas iš mokymų dalyvių turėjo galimybę pasijausti kompozitoriumi: pagal nurodytus žodžius sukurti savitą sutartinę ir ją atlikti. Po pasirodymų vyko dainų interpretavimo aptarimas. Taip pat didelę patirtį turinti Ukmergės neįgaliųjų draugijos meno vadovė Zita Kviklienė vedė paskaitą apie sceninį etiketą, bendravimą su publika, sceninę aprangą.

Pasibaigus pirmos dienos mokymams dalyviai turėjo galimybę atsipūsti ir susipažinti su Vepriais. O vakaras kaip ir pridera meno vadovams nepraėjo be skambių dainų, ilgų pašnekesių.

Antrą mokymų dieną toliau buvo kalbama apie kūrybinius liaudies dainos sprendimus, akompanavimą dainoms, instrumentų pasirinkimą. Žiniomis apie savo ilgametį darbą mielai pasidalino ir  Kauno miesto neįgaliųjų draugijos kolektyvo „Atgaiva“ meno vadovė Dalia Liutkienė.

Visų mokymų metu vyravo draugiška, šilta ir kūrybinė atmosfera.

Iš visos Lietuvos atvykę vadovai įgytas žinias seminaro metu galės pritaikyti savo darbe rengiant kolektyvų menines programas, dalyvaudami kultūrinėje bei koncertinėje veikloje vietiniuose konkursuose, festivaliuose ir šventėse.

Renginį finansavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.