Vaikui ar suaugusiam asmeniui nustačius neįgalumą bei specialiuosius poreikius dažnai kyla klausimų, kokią pagalbą galima gauti, kur kreiptis, kokios pagalbos gavimo sąlygos. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atsižvelgdamas į koncentruotos ir aiškios informacijos apie garantijas, lengvatas, paslaugas bei kitas specialias priemones neįgaliesiems poreikį, sukūrė informacinę pagalbos neįgaliesiems koordinavimo sistemą.

Informuojame, jog jau veikia interneto svetainė www.manogarantijos.lt, kur teikiamos nemokamos konsultacijos apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintas garantijas bei teikiamas paslaugas neįgaliesiems. Konsultacijos teikiamos kasdien nuo 8 iki 17 val. telefonu, internetu ir elektroniniu paštu. Specialistas pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultuoja besikreipiančius neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais.

Svetainė sukurta įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521, 4.2.3 priemonę  ,,sukurti informacinę pagalbos neįgaliesiems koordinavimo sistemą”.

Informacijos šaltinis: www.ndt.lt