2017 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizavo ir finansavo tyrimus, kuriuos atliko nevyriausybinės organizacijos.

Tyrimai buvo atlikti šiose srityse:
–  pagrindiniai teisės aktų atitikimo Konvencijos nuostatoms aspektai;
–  neįgaliųjų ir kitų visuomenės narių nuomonė įvertinant Konvencijos nuostatų efektyvumą Lietuvoje;
–  viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje pateikiama informacija apie neįgaliuosius bei jų integraciją;
–  fizinės aplinkos pritaikymas sveikatos (gydymo) įstaigose bei viešojo transporto aplinkos pritaikymas neįgaliesiems.

Nuo šių metų sausio mėnesio organizuojami šių tyrimų regioniniai pristatymai. Pristatymai jau vyko Ukmergėje ir Panevėžyje. Kiti renginiai planuojami Kovo 6 d. Marijampolėje, Kovo 29 d. Tauragėje, Balandžio 17 d. Mažeikiuose.

Visi norintys susipažinti su atliktais tyrimais, juos rasite  ČIA

Tyrimus organizavo ir finansavo:Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Tyrimus atliko: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, Lietuvos neįgaliųjų forumas