Lietuvos neįgaliųjų draugija siekianti skatinti asocijuotų narių finansinį tvarumą gruodžio 13 d. organizavo „NVO veiklos skaidrumo, atskaitomybės kompetencijų bei nuotolinio darbo gebėjimų stiprinimo mokymus”.
Šie mokymai – tai projekto „Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas”. Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.