Judėjimo negalios apsunkintas kūnas ne tik riboja judėjimo negalią turinčių paauglių fizinę laisvę, bet ir turi reikšmingos įtakos paauglio socializacijos procesui šeimoje bei šeimos narių tarpusavio santykiams. Negalią turintys paaugliai Lietuvoje dažnai jaučia didelę atskirtį nuo visuomenės ne tik dėl jiems prastai pritaikytos infrastruktūros, bet ir dėl psichologinių problemų.
Paauglystėje vaikai labai jautriai reaguoja į pasikeitusį gyvenimą– jie yra uždari ir netiki, kad su negalia galima gyventi visavertį gyvenimą. Ypatingai norisi padėti jauniems asmenims, kuriems palaikymas bei dalijimasis sėkmės istorijomis yra būtinas stresui įveikti ir pasitikėjimui savimi ugdyti. Būtent to ir buvo siek specialioje paaugliams su negalia skirtoje stovykloje “Gamtos draugai ”

Stovykla buvo orientuota į aktyvaus ir sveiko gyvenimo skatinimą, supažindinimą su sveikos gyvensenos pagrindiniais principais. Buvo organizuojama ne viena aktyvi veikla ir užsiėmimai, išnaudojant visą pajūrio teikiamą naudą. Pajūryje buvo organizuojamos ne tik varžybos ir 
žaidimai,  buvo išsiruošta ir į naktinį žygį. 
Siekiant praplėsti paauglių akiratį, buvo organizuojama išvyka į insektariumą, kuriame vaikai galėjo ne tik daugiau sužinoti apie egzotinius gyvūnus, bet juos ir paliesti, vėliau išvyka buvo pratęsta pasivaikščiojimo po Palangą.
Na, o stovyklos kulminacija tapo, parolimpinio komiteto, buvusio parolimpinio čempiono Mindaugo Biliaus apsilankymas ir pabendravimas su stovyklos dalyviais. Parolimpinis čempionas ne tik pasidalino  asmenine savo patirtimi, siekiant sportinių aukštumų, tačiau suteikė paaugliams ir labai daug motyvacijos – siekti, nesvarbu kokios negalios būtum – turint didelį norą ir užsispyrimą, viskas pasiekiama. Labai džiaugiamės, kad bendradarbiaudami su paroliminiu komitetu prisidedame prie aktyvaus žmonių su negalia gyvenimo būdo skatinimo, tuo pačiu kviesdami žmones turinčius negalią pagalvoti ir apie sportininko karjerą.
Paaugliai turėjo galimybę ne tik aktyviai leisti laiką, bet ir išlaisvinti savo meninius gebėjimus, bei talentus. Nors oras nelepino, tačiau nuostabi pajūrio gamta ir nuoširdus bendravimas išlaisvino daugelio talentus – juos stovyklautojai parodė „Talentų šou“ vakaronėje.
Na, o paauglių tėveliai, kol jų vaikai buvo užimti įvairiomis veiklomis, turėjo galimybę dalyvauti individualiose ir grupiniuose psichologo užsėmimuose.

Visas Lietuvos neįgaliųjų draugijos kolektyvas gali tik pasidžiaugti stovyklos dalyvių entuziazmu, žingeidumu ir užsidegimu aktyviai leisti laiką gamtoje. Stovykloje paaugliai ne tik sustiprėjo emociškai, pasikrovė motyvacijos ir žinių, bet ir surado ne vieną nuoširdžią draugystę.

 

Stovyklą finansuoja: