2023 m. gegužės 11 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymu patvirtintas finansavimas 2024 metų Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacija projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti 2024-2025 metais projektams.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos “Vyresnio amžiaus žmonių gebėjimų naudotis informacinėmis technologijomis stiprinimas pasitelkiant jaunimą projektui” 2024 metais skirta 50 000 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti vyresnio amžiaus asmenų gebėjimus informacinių technologijų naudojimo srityje per bendradarbiavimą su jaunimu. Pagerinti jaunuolių įsitraukimą į savanorystę, skatinti kartų bendradarbiavimą, gerinti komunikacijos įgūdžius. Didinti motyvaciją ir atsakomybės jausmą visiems projekto dalyviams.

Projekto uždaviniai:

  • skatinti jaunimą ir vyresnio amžiaus asmenims įsitraukti į mokymus apie informacines technologijas;
  • didinti  jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimą į mokymus apie informacines technologijas;
  • pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus bei žinias informacinių technologijų srityje;
  • paruošti jaunimą vyresnio amžiaus asmenų ugdymui informacinių technologijų srityje;
  • gerinti jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų bendradarbiavimą ir komunikaciją.

Projekto tikslinė grupė – asmenys 64 + ir jaunimas iki 29 metų.

Projekto partneriai: Kauno miesto neįgaliųjų draugija, Marijampolės I grupės neįgaliųjų draugija ir VšĮ Kartų stipresni.

Įgyvendinant projektą, per šiuos metus bus teikiamos socialinio darbuotojo konsultacijos, kompiuterinio raštingumo mokymai, savanorių mokymai, įvyks “Senjorai socialinėje medijoje” bei “IT protmūšis” renginiai.

Projekto vykdymo vieta: Kaunas, Marijampolė, Vilnius.