Tyrimai rodo, kad moterys su negalia patiria smurtą kur kas dažniau nei kitos.
Kokie yra specifiniai smurto prieš moteris su judėjimo negalia požymiai?
👩‍🦼Judėjimui reikalingų pagalbinių prietaisų atėmimas, ribojimas, patraukimas atokiau. Pavyzdžiui, vežimėlio, vaikštynės, ramentų pastatymas nepasiekiamoje vietoje.
👩‍🦼Vaistų atėmimas ar tyčinis perdozavimas.
👩‍🦼Nepriežiūra, pavyzdžiui, pagalbos nusiprausti nesuteikimas.
👩‍🦼 Grasinimai nutraukti priežiūrą, pagalbą.
👩‍🦼Grasinimai uždaryti į socialinės globos arba gydymo įstaigą, bandymas tai padaryti.
👩‍🦼Manipuliavimas maistu arba vandeniu.
👩‍🦼 Dėl negalios gaunamų išmokų, kompensacijų ir kitos finansinės paramos išviliojimas, nusavinimas ar atėmimas.
👩‍🦼Vertimas elgetauti.
👩‍🦼Žeminimas dėl negalios, pavyzdžiui, vadinimas invalide, ligone ir panašiai.
Tinklalapyje visureikalas.lt – visa informacija apie tai, kaip padėti smurtą patiriančioms moterims su negalia ir kaip joms tinkamai teikti paslaugas.
Kaip teikti paslaugas moterims su fizine negalia – https://visureikalas.lt/visiems/paslaugu-teikimas-moterims-su-judejimo-negalia/