2019 m. Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

Tikslas:
Mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir didinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką Šiaulių rajone teikiant nuolatinio, periodinio pobūdžio individualios pagalbos neįgaliajam paslaugas.

Uždaviniai:
Organizuoti nuolatinio, periodinio pobūdžio individualios pagalbos (palydėjimo) paslaugas fizinę negalią turintiems asmenis pagal jų poreikius, siekiant projekto tęstinumo.
Gerinti fizinę negalią turinčių žmonių gyvenimo kokybę, didinant jų darbinį ir profesinį savarankiškumą per vykdomas projekto veiklas.
Diegti veiksmingus metodus ir priemones bei panaudojant informacinių technologijų galimybes skatinti neįgaliųjų mokymąsi ir integraciją į darbo rinką.

Dėl individualios pagalbos neįgaliajam teikimo Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone kreiptis į projekto vykdytoją Laurą Norbutienę telefonu: 861591909, el. paštu: [email protected]