Šiandien LR Žemės Ūkio ministerijoje prasidėjo ketvirtą kartą organizuojamas socialinio verslo forumas.

Kas yra socialinis verslas ir kuo jis ypatingas?

Socialinio verslo organizacijos yra socialinės ekonomikos dalis. Jos veikia siekdamos visuomenei naudingų tikslų (socialinių, visuomeninių ar aplinkosauginių) ir nėra susikoncentravusios vien į pelno maksimizavimą. Tokie verslai dažnai taiko novatoriškus principus kurdami produktus arba paslaugas ar organizuodami savo darbą bei gamybą. Jie taip pat dažnai įdarbina žmones iš labiausiai socialiai pažeidžiamų grupių, prisideda prie socialinės sanglaudos didinimo, naujų darbo vietų kūrimo ir socialinės nelygybės mažinimo.

Socialinis verslas gali veikti įvairiomis formomis, tačiau nuo tradicinio verslo modelio skiriasi tuo, kad pirminė jo misija yra socialinis poveikis ir nauda visuomenei – opių socialinių problemų arba rinkos nepakankamumo mažinimas ar švelninimas – o ne akcininkų pelno maksimizavimas, todėl didžioji dalis uždirbto pelno pirmiausiai naudojama socialinių tikslų įgyvendinimui, t. y. reinvestuojama į savo veiklos plėtrą arba naudojama visuomeninei, labdaringai veiklai.

Kas padaryta Lietuvoje?

Socialinio verslo strategija
Socialinio verslo įgyvendinimo planas
Socialinio verslo plėtros galimybių studija ir rekomendacijos
Inicijuotos verslo plėtros strategijos
Viešųjų pirkimų įstatymo projekte patvirtinta nuostata dėl socialinio verslo
Soc. verslumo pagrindai profesinio mokymo programose

Kodėl reikia socialinio verslo?

Verslininkas: ‘Aš moku mokesčius ir moku valstybei kad išspręstų problemas’

Valstybė: “Yra NVO, kurie sprendžia visuomenės problemas”

Ne paslaptis, kad Europoje ekonomika auga, o Lietuvoje  auga sparčiausiai, tačiau pirmaujame ir pagal kitus rodiklius. Investuojame nemažai į socialinių problemų sprendimą, tačiau pirmaujame pagal soc. atskirties rodiklius. Kas penktas pilietis gyvena žemiau skurdo ribos

Kyla klausymas kas gali įveikti iššūkius?

Valstybė turi motyvacijos, bet stokoja resursų, įgūdžių.
Tradicinis verslas neturi motyvacijos. Jų tikslas yra pelnas.
NVO veikia siekdama keisti kitų rinkos dalyvių elgesį
Socialiai atsakingas verslininkas sako – jokių problemų, tik galimybės. Čia sueina visi tris komponentai

Ko reikia, kad soc. verslas augtu?

Profesionalios komandos (kertinis soc.verslo poreikis),;
Bendros viešinimo sistemos (viena platforma su visa patalpinta informacija);
Nuolatinės pagalbos (įvairios priemonės);
Teisinio reglamentavimo;
Asociacijos (formuoti asociacija, kuri galėtų tarpininkauti ir komunikuoti su įvairiomis institucijomis)
Ryškiausios socialinio verslo iniciatyvos Lietuvoje vykdomos neformaliojo švietimo, socialinės atskirties mažinimo, tikslinių grupių reintegravimo į darbo rinką ir užimtumo didinimo srityse.

Uždirbkime pinigus prasmingai !!!